nhóm xây dựng

21-02-2023

Mục đích của loại hình xây dựng nhóm là khuyến khích nhân viên có hiệu quả công việc cao hơn và tinh thần chiến đấu để đạt được thành tích cao hơn của công ty trong từng giai đoạn. Như vậy rõ ràng việc xây dựng nhóm trước là từ góc độ người lao động, còn nhóm sau là từ góc độ doanh nghiệp. Hai hình thức xây dựng giải đấu này là cần thiết và nên được kết hợp với nhau.

Bởi vì ngay cả kiểu xây dựng nhóm thứ hai cũng không còn cứng nhắc như cách xây dựng nhóm truyền thống, nên việc xây dựng nhóm khuyến khích hiệu suất hiện tại sẽ kết hợp một số hoạt động mở rộng ngoài trời hoặc một số hình thức tương tác thú vị hơn để thúc đẩy nhân viên, miễn là tỷ lệ điều chỉnh thích hợp là kết hợp với nhau, vai trò của hai loại xây dựng nhóm có thể được tối đa hóa.

Công ty Eudola sắp xếp các hoạt động xây dựng nhóm cho các đồng nghiệp của mình trong cuộc họp để làm phong phú thêm cuộc sống thời gian rảnh rỗi, giảm bớt áp lực công việc, đạt được hiệu quả của việc kết hợp làm việc với nghỉ ngơi và để nhân viên giải tỏa áp lực công việc hàng ngày.


Group construction

Group construction

Group construction


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật